NERVOVá VODIVOST - FUNKCE, úLOHA A NEMOCI - KRPERPROZESSE

Nervová vodivostRedakce Choice
Vaginální výtok
Vaginální výtok
Nervová vodivost je schopnost nervových vláken přenášet bioelektrické impulsy v obou směrech určitou rychlostí. Přesměrování se uskutečňuje prostřednictvím akčních potenciálů v oddělovací linii oddělitelnosti