ZDRAVOTNICKé PRACOVNí ODĚVY - POUŽITí A PŘíNOSY PRO ZDRAVí - LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE

Lékařské pracovní oděvyRedakce Choice
Hypalgézie
Hypalgézie
Správné lékařské pracovní oděvy jsou důležitým aspektem prevence infekčních chorob. Jako bariéra mezi pacientem a personálem chrání obě strany před škodlivými patogeny a zraněními. Existuje celá řada různých