KORONáRNí ANGIOGRAFIE - LéČBA, úČINKY A RIZIKA - OŠETŘENí

Koronární angiografieRedakce Choice
Úly (kopřivka)
Úly (kopřivka)
Koronární angiografie je invazivní vyšetření srdečních cév pro diagnostické nebo terapeutické účely. To je také známé jako vyšetření koronární tepny. Koronární angiografie má nejvyšší význam a informativní hodnotu ve všech arteriosklerotických stavech