PORUCHY KOORDINACE - PŘíČINY, LéČBA A POMOC - PŘÍZNAKY

NekoordinaceRedakce Choice
Úly (kopřivka)
Úly (kopřivka)
Porucha koordinace shrnuje všechny poruchy, které brání člověku ve správném provádění pohybů jeho těla.