KONKURENČNí INHIBICE - FUNKCE, úKOLY A NEMOCI - KRPERPROZESSE

Konkurenční inhibiceRedakce Choice
Implantační krvácení
Implantační krvácení
Konkurenční inhibice je inhibice enzymu nebo receptoru takzvanými antagonisty nebo inhibitory. Jedná se o látky, které mají stejnou chemickou strukturu jako vlastní tělesná látka, která se váže na cílovou strukturu