CLUBFOOT - PŘíČINY, PŘíZNAKY A LéČBA - NEMOCI
Hlavní / Nemoci / 2020

ClubfootRedakce Choice
Hypalgézie
Hypalgézie
Clubfoot je vrozená malformace nohy, skládající se ze špičatých, srpovitých a dutých nohou a luků. Clubfoot je jasně rozpoznatelný při narození a mělo by se s ním zacházet od začátku. Ve většině případů může být klub