SRDEČNí ARYTMIE - PŘíČINY, LéČBA A POMOC - PŘÍZNAKY

Srdeční arytmieRedakce Choice
Diazepam
Diazepam
Srdeční arytmie nebo klopýtnutí srdce je narušení normální sekvence srdečního rytmu, způsobené nepravidelnými procesy ve vývoji a vedení excitace v srdečním svalu. Srdeční arytmie jsou celkem běžné. Srdce dospělého