VýMĚNA SRDEČNí CHLOPNĚ - VYUŽITí A PŘíNOSY PRO ZDRAVí - LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE

Výměna srdeční chlopněRedakce Choice
Zlomenina kotníku
Zlomenina kotníku
Výměna srdeční chlopně je protetická náhrada srdečních chlopní, pokud již nefungují správně. Primárním cílem náhrady srdeční chlopně je zabránit chronickému srdečnímu selhání.