SRDEČNí KATéTRY - POUŽITí A PŘíNOSY PRO ZDRAVí - LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE

Srdeční katétrRedakce Choice
Japonská encefalitida
Japonská encefalitida
Srdeční katétr je umístěn k vyšetření srdeční a koronární tepny. Katétr se používá k diagnostice patologických změn srdečních chlopní, srdečního svalu nebo koronárních tepen.