HEMATOLOGIE - LéČBA, úČINKY A RIZIKA - OŠETŘENí

hematologieRedakce Choice
Diazepam
Diazepam
Hematologie je studium krve a jejích funkcí. Odvětví medicíny odkazuje na fyziologii a patologii krve. Hematologie se používá v rutinní diagnostice, ale při sledování různých chorob