NADMOŘSKá VýŠKA NEMOCI - PŘíČINY, PŘíZNAKY A LéČBA - NEMOCI
Hlavní / Nemoci / 2020

Výšková nemocRedakce Choice
Syndrom Tic a Tourette
Syndrom Tic a Tourette
Výšková nemoc popisuje několik běžných příznaků, které se vyskytují ve vysokých nadmořských výškách. Vyskytuje se, když dojde k selhání mechanismů adaptace těla na výšku, například příliš rychlým stoupáním. Terapie