GUTER HEINRICH - APLIKACE A LéČBA PRO ZDRAVí - LÉČIVÉ ROSTLINY

Dobrý HeinrichRedakce Choice
ginkgo
ginkgo
Dobrý Heinrich patří do rodu Blitum a liška obecná a odpovídá rostlině vysoké až 80 centimetrů, která se také nazývá divoký špenát. Ve středověku byla rostlina rozšířena a objevena díky