GLYKOSIDY - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

GlykosidyRedakce Choice
Deformace hrudníku
Deformace hrudníku
Glykosidy jsou organické nebo syntetické látky, které vznikají reverzibilní kondenzací dvou nebo více kruhových cukrů nebo kondenzací cukru s různými alkoholy prostřednictvím tzv. Glykosidické vazby.