ZáKLADNí VARIXY - PŘíČINY, PŘíZNAKY A LéČBA - NEMOCI
Hlavní / Nemoci / 2020

Základní varixyRedakce Choice
Diazepam
Diazepam
Varixy Fundus jsou křečové žíly v oblasti žaludku, které jsou často spojovány s varixy jícnu a otevírají obtokový obvod. Příčinou tohoto jevu je obvykle portální hypertenze nebo drenážní porucha