FISH TEST - LéČBA, úČINKY A RIZIKA - OŠETŘENí

FISH testRedakce Choice
Ošetření nohou sportovce
Ošetření nohou sportovce
FISH test je mikroskopický chromozomový test při prenatální a karcinomové diagnostice karcinomu prsu, rakoviny žaludku a chronické lymfocytární leukémie. Ve zkoušce, jejíž výsledek je k dispozici do 1 až 2 dnů, může dojít dříve