EMBRYOLOGIE - LéČBA, úČINKY A RIZIKA - OŠETŘENí

embryologieRedakce Choice
Glycin
Glycin
Lidský vývoj začíná sexuální reprodukcí a následnou gametogenezí. Buňka zvaná gameta, která byla vytvořena z pravěkých zárodečných buněk a má haploidní sadu chromozomů, se jeví jako spermie