ELEKTROKONVULZIVNí TERAPIE - LéČBA, úČINKY A RIZIKA - OŠETŘENí

Elektrokonvulzivní terapieRedakce Choice
Úly (kopřivka)
Úly (kopřivka)
Elektrokonvulzivní terapie byla vynalezena v roce 1937 dvěma italskými lékaři Bini a Cerletti k léčbě a zmírnění duševních poruch. Tato forma terapie se v psychiatrii používá dodnes, ale stále platí