DIAGNOSTICKé SVĚTLO - APLIKACE A PŘíNOSY PRO ZDRAVí - LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE

Diagnostické světloRedakce Choice
Krém na obličej
Krém na obličej
Diagnostické lampy jsou nepostradatelné v mnoha oblastech každodenní lékařské praxe, ambulantní i lůžkové. V závislosti na aplikaci jsou diagnostická světla k dispozici v různých velikostech a tvarech nebo s nastavitelným jasem za účelem osvětlení