CHRONICKá OBSTRUKČNí BRONCHITIDA - PŘíČINY, PŘíZNAKY A LéČBA - NEMOCI
Hlavní / Nemoci / 2020

Chronická obstrukční bronchitidaRedakce Choice
Syndrom Tic a Tourette
Syndrom Tic a Tourette
Podobně jako chronická bronchitida je chronická obstrukční bronchitida chronickým plicním onemocněním. Obstruktivní zde znamená, že průdušky jsou zúžené. Hlavními příznaky jsou kašel, dušnost a sputum.