CHIRURGICKé NáSTROJE - POUŽITí A PŘíNOSY PRO ZDRAVí - LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE

Chirurgické nástrojeRedakce Choice
ginkgo
ginkgo
Chirurgické nástroje jsou nástroje, které se dříve používaly hlavně v chirurgii. Některé nástroje také nesou jména chirurgů, včetně Kocherovy svorky nebo Overholtu.