CHININ - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

chininRedakce Choice
Krém na obličej
Krém na obličej
Chinin je chemická sloučenina nalezená v kůře stromu cinchona. Chinin se lékařsky používá hlavně k léčbě malárie, zejména tropické malárie. Kromě toho se částečně používá k profylaxi a terapii