BSE (MAD COW DISEASE) - PŘíČINY, PŘíZNAKY A LéČBA - NEMOCI
Hlavní / Nemoci / 2020

BSE (choroba šílených krav)Redakce Choice
Úly (kopřivka)
Úly (kopřivka)
BSE je zkratka pro bovinní spongiformní encefalopatii a je to onemocnění skotu; hovorově se označuje jako choroba šílených krav. Toto onemocnění se vyznačuje změnami proteinů. Jedením masa nemocných zvířat