SEMENO MODRéHO ČERVENéHO KAMENE - POUŽITí A LéČBA PRO ZDRAVí - LÉČIVÉ ROSTLINY

Semena modro-červeného kameneRedakce Choice
Affodill
Affodill
Semeno modro-červeného kamene, Lithospermum purpurocaeruleum, se daří ve vlhkých dubových lesích a je vzácnou rostlinou, která byla v roce 2000 pojmenována Květ roku. Ačkoli je modro-červené kamenné semeno léčivou rostlinou, je