BIOCHEMICKé INTERAKCE V TĚLE - FUNKCE, úLOHA A NEMOCI - KRPERPROZESSE

Biochemické interakce v těleRedakce Choice
Glycin
Glycin
Biochemické interakce v organismu jsou základem života, v zásadě existují v těle procesy hromadění a rozkladu, které jsou spojeny s příjmem energie a uvolňováním energie. Poruchy v biochemické