ZOBRAZOVACí POSTUP - LéČBA, úČINKY A RIZIKA - OŠETŘENí

Zobrazovací postupRedakce Choice
Úly (kopřivka)
Úly (kopřivka)
Zobrazování je obecný pojem pro různé diagnostické metody v medicíně. Často používanými zobrazovacími postupy jsou RTG a ultrazvuková diagnostika.