PORUCHY VĚDOMí - PŘíČINY, LéČBA A POMOC - PŘÍZNAKY

Poškozené vědomíRedakce Choice
Diazepam
Diazepam
Porucha vědomí popisuje jakoukoli odchylku od obvyklého každodenního nebo normálního vědomí a je často nesprávně vnímána jako nezávislá nemoc. Je to však příznak, který má různé fyzické nebo psychologické příčiny