KOŠTĚ - POUŽITí A LéČBA PRO ZDRAVí - LÉČIVÉ ROSTLINY

KoštěRedakce Choice
Affodill
Affodill
Společná koště je druh rostliny, která patří do čeledi motýlů (Faboideae). Nemá však nic společného s gorse (Genista), ale je přiřazen kozím jeteli (Cytisus). Používá se v různých oblastech