BACH KVĚTINA - APLIKACE A LéČBA PRO ZDRAVí - LÉČIVÉ ROSTLINY

Bach květina



Redakce Choice
Glycin
Glycin
Bachovy květy se používají v tzv. Bachově květové terapii, alternativní lékařské proceduře. Předpokládá se, že mají regulační účinek na psychické stavy lidí, což také zlepšuje fyzické příznaky.