RESPIRAČNí CENTRUM - STRUKTURA, FUNKCE A NEMOCI - ANATOMIE
Hlavní / Anatomie / 2020

Respirační centrumRedakce Choice
Deformace hrudníku
Deformace hrudníku
Dýchací centrum je část mozku, která řídí jak inhalaci, tak výdech. Leží v podlouhlé míchě (medulla oblongata) a skládá se ze čtyř podjednotek. Poruchy dýchacího centra mohou u. A. v důsledku neurologických