ADHEZE - FUNKCE, CLA A NEMOCI - KRPERPROZESSE

přilnavostRedakce Choice
Implantační krvácení
Implantační krvácení
V medicíně adheze popisuje přídržnou sílu mezi dvěma nebo více organickými vrstvami nebo strukturami. Například umožňuje krevním buňkám ulpívat na stěně cévy a pohybovat se tak nezávisle na průtoku krve. Jsem patologický