ABLEPHARONŮV MAKROSTOMICKý SYNDROM - PŘíČINY, PŘíZNAKY A LéČBA - NEMOCI
Hlavní / Nemoci / 2020

Ablepharonův makrostomický syndromRedakce Choice
Krém na obličej
Krém na obličej
Ablepharon macrostomy syndrom je vzácný a vrozený komplex mnoha malformací, které primárně ovlivňují obličej. O etiologii je známo jen málo, ale dědičnost se zdá být autozomálně dominantní. Terapeuticky