WISKOTT-ALDRICHŮV SYNDROM - PŘíČINY, PŘíZNAKY A LéČBA - NEMOCI
Hlavní / Nemoci / 2020

Wiskott-Aldrichův syndromRedakce Choice
Sulfamethoxazol
Sulfamethoxazol
Wiskott-Aldrichův syndrom je dědičná genetická vada, kterou lze dosud léčit pouze transplantací kostní dřeně. S incidencí asi 1: 250 000 je onemocnění vzácné, i když je to kvůli recesivní dědičnosti spojené s X