UZAVŘENí PLETYSMOGRAFIE - LéČBA, úČINKY A RIZIKA - OŠETŘENí

Okluzní pletysmografieRedakce Choice
Glycin
Glycin
Okluzivní pletysmografie zkoumá průtok krve v žilách. Má detekovat žilní oběhové poruchy. Metoda měření je obvykle bezriziková, s výjimkou zvláštní formy trombózy, flegmasia coerulea dolens.