SHUNT - LéČBA, úČINKY A RIZIKA - OŠETŘENí

ShuntRedakce Choice
ginkgo
ginkgo
Bočník je spojení mezi dutinami nebo cévami, které jsou od sebe navzájem odděleny. K tomuto spojení může dojít přirozeně, například malformací, nebo také uměle, například kolem a