OŠETŘOVATELSKé LŮŽKO - APLIKACE A PŘíNOSY PRO ZDRAVí - LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE

Péče o postelRedakce Choice
Progeria typu 1 (syndrom Hutchinson-Gilford progeria)
Progeria typu 1 (syndrom Hutchinson-Gilford progeria)
Pečovatelské lůžko je lůžko přizpůsobené fyzickým potřebám lidí s těžkým chronickým onemocněním nebo tělesným postižením. Lůžka pro péči podléhají přísným právním předpisům. Váš závazek