OPTICKá KOHERENČNí TOMOGRAFIE - LéČBA, úČINKY A RIZIKA - OŠETŘENí

Optická koherenční tomografieRedakce Choice
Ulcus molle (soft chancre)
Ulcus molle (soft chancre)
Optická koherenční tomografie (OCT) jako neinvazivní zobrazovací metoda se používá hlavně v medicíně. Základem této metody jsou různé odrazové a rozptylové vlastnosti různých tkanin. Tak jako