PRYŽOVé SVORKY - VYUŽITí A PŘíNOSY PRO ZDRAVí - LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE

Pryžové svorkyRedakce Choice
Affodill
Affodill
Jednotlivé zuby jsou od ostatních izolovány pryžovou přehradou. Jak to bylo, leží nad ústní dutinou tkanina, skrz kterou se objevují pouze zuby nebo zuby, které mají být ošetřeny. To chrání odpovídající zub před nežádoucími vlivy. Pryžová přehrada