NAHRAZENí HORMONŮ - LéČBA, úČINKY A RIZIKA - OŠETŘENí

Náhrada hormonůRedakce Choice
Krém na obličej
Krém na obličej
Při hormonální substituci je nedostatek hormonů kompenzován podáváním syntetických nebo přírodních hormonů. Není relevantní, zda je nedostatek absolutní nebo relativní. Hormonální substituční terapie je synonymem pro substituci hormonů