KARBAMAZEPIN - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

KarbamazepinRedakce Choice
Krém na obličej
Krém na obličej
Karbamazepin se v medicíně používá jako účinná látka při prevenci a léčbě neurologických onemocnění. Používá se hlavně k profylaxi záchvatů. Účinná látka je v Německu často předepisována.