MONITOR KREVNíHO TLAKU - VýHODY VYUŽITí A ZDRAVí - LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE

TlakoměrRedakce Choice
Affodill
Affodill
K určení hodnot krevního tlaku se používá monitor krevního tlaku. Zobrazí se horní a dolní arteriální tlak.