AZLOCILLIN - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

AzlocillinRedakce Choice
Japonská encefalitida
Japonská encefalitida
Azlocilin je podskupinou acylaminopenicilinů. Jde o určitá beta-laktamová antibiotika, která jsou zvláště účinná proti gramnegativním patogenům. Azlocillin je - což je typické pro zástupce jeho skupiny - parenterální