PROTéZA PAŽí - APLIKACE A PŘíNOSY PRO ZDRAVí - LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE

Protetická rukaRedakce Choice
Japonská encefalitida
Japonská encefalitida
Protéza paží má tradici, která sahá až do středověku. Od světových válek existují protézy paží, které lze kromě šperkových zbraní pohybovat i samostatně. V dnešní době lze myoelektrické protézy vyrábět pomocí svalového napětí v pařezu paže