OČNí NáPLASTI - POUŽITí A PŘíNOSY PRO ZDRAVí - LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE

Páska přes okoRedakce Choice
Affodill
Affodill
Oční náplasti jsou speciální náplasti, které se používají k léčbě poranění očí. Ve většině případů se však používají jako součást okluzní terapie.