INFEKČNí A PŘENOSNé NEMOCI ZVíŘAT - LéKAŘSKý LEXIKON A RADY - ZVÍŘATA A PETS-

Infekční a přenosná onemocnění zvířatRedakce Choice
Glycin
Glycin
Na člověka lze přenášet řadu nakažlivých nemocí původně vyskytujících se u zvířat. K tomuto přenosu dochází buď přímým dotykem nemocných zvířat během léčby, údržby a péče nebo také