DLOUHODOBá PAMĚŤ - FUNKCE, úKOL A NEMOCI - KRPERPROZESSE

Dlouhodobá paměťRedakce Choice
Syndrom Tic a Tourette
Syndrom Tic a Tourette
Dlouhodobá paměť je neurální multimodální funkce, která zpracovává informace a dlouhodobě je ukládá.