CIRKULAČNí PROBLéMY - PŘíČINY, LéČBA A POMOC - PŘÍZNAKY

Cirkulační problémyRedakce Choice
Externocepce
Externocepce
Cirkulační problémy nebo poruchy se obvykle projevují jako pokles krevního tlaku nebo celkové oslabení oběhového systému. Typickými doprovodnými příznaky jsou proto bledá tvář, únava, závratě, tmavé kruhy a obecně