OBYČEJNé VELIKONOČNí VAJíČKO - POUŽITí A LéČBA PRO ZDRAVí - LÉČIVÉ ROSTLINY

Obyčejné velikonoční vajíčkoRedakce Choice
Japonská encefalitida
Japonská encefalitida
Společný velikonoční lucei se vyskytuje jako divoká a zahradní rostlina ve střední Evropě. Je to léčivá rostlina používaná od starověku. Dnes, vzhledem k jeho jedovatému účinku, již nemá žádný lékařský význam kromě homeopatie.