VLáKNITá DYSPLAZIE - PŘíČINY, PŘíZNAKY A LéČBA - NEMOCI
Hlavní / Nemoci / 2020

Vláknitá dysplázieRedakce Choice
Vaginální výtok
Vaginální výtok
Vláknitá dysplazie, i když je vzácným onemocněním, je nejčastější malformací kostního systému u dětí a dospívajících. Prognóza a průběh fibrózní dysplazie jsou způsobeny mutačními změnami