MALFORMAČNí SYNDROM - PŘíČINY, PŘíZNAKY A LéČBA - NEMOCI
Hlavní / Nemoci / 2020

Malformační syndromRedakce Choice
Syndrom Tic a Tourette
Syndrom Tic a Tourette
Malformačním syndromem se rozumí různé vrozené malformace. Ovlivněno je několik orgánových systémů, které vynikají v důsledku více funkčních poruch. Diagnóza může být často stanovena v děloze.