CYTOSOLOVá FUNKCE A NEMOCI - LABORATORNÍ HODNOTY

CytosolRedakce Choice
Diazepam
Diazepam
Cytosol je kapalná část obsahu lidské buňky, a proto je součástí cytoplazmy. Cytosol sestává z asi 80% vody, zbývající část je rozdělena na proteiny, lipidy, nukleotidy, cukry a ionty. Slouží důležité